Share This Post

Migration

Krav på svenskkunskaper skärps för invandrare

Utbildningsminister Jan Björklund och integrationsminister Nyamko Sabuni: Regeringen inför maxtid på tre år och nationella slutprov i sfi-programmet. Bristerna i svenskundervisningen för invandrare (sfi) är alarmerande. Nu tar därför alliansregeringen ett samlat grepp om problemet och presenterar i dag ett reformprogram med högre krav på både elever och utbildning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar