Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Krav på arbete och bostad för anhöriginvandring

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som innebär att ett försörjningskrav som villkor för anhöriginvandring införs. Syftet är att stärka arbetslinjen – låta integrationspolitiken gå från passivt mottagande till att fokusera på aktivt arbete för jobb – och öka förutsättningarna för integration.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar