Share This Post

Barns villkor / Diagnoser / Förskola och skola

Kränkningar mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste tas på allvar

“För många barn med NPF är det först när de börjar skolan som symptomen börjar bli ett problem. De krav och förväntningar som finns i skolan (kunna samspela med andra, sitta still, stå i kö, för att bara ta några exempel) blir en stor utmaning för ett barn med exempelvis ADHD. Ibland möter vi en oförståelse bland huvudmän och skolpersonal när en elev med NPF har blivit utsatt för kränkningar”, skriver Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar