Share This Post

Arbetsmarknad

Krafttag mot arbetslösheten krävs redan i vårbudgeten

LO-ordföranden uppmanar regeringen att ta sitt ansvar och sätta nya sysselsättningsmål. För att verkligen kunna ta till vara alla människors vilja och förmåga att arbeta behövs omfattande insatser i vårbudgeten för att rusta arbetskraften för de arbeten som nu skapas. Trösklarna in i arbetslivet är alldeles för höga.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar