Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Kraftsamling mot brott i centrumområden

Regeringens regionala konferenser om lokalt brottsförebyggande samarbete i centrumområden, har inletts. Justitieminister Thomas Bodström inledningstalar vid samtliga fyra konferenser, vilka även rymmer seminarier och paneldiskussioner då exempel på lokala samarbeten för att minska brottsligheten diskuteras. Genom utställningar får deltagarna möjlighet att träffa företrädare för olika verksamheter och knyta kontakter för framtida samarbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar