Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Kraftiga och samordnade insatser behövs för att möta utvecklingen av hiv och övriga STI

Den ökade förekomsten av hiv i Sverige samt den kraftiga ökningen av STI, framförallt klamydiainfektion, bland ungdomar/unga vuxna gör att det finns en potentiell risk för att den inhemska smittspridningen av hiv kan öka. Insatserna från olika myndigheter, landsting och frivillig-organisationer för att möta utvecklingen behöver intensifieras, menar Dtatens folkhälsoinstitut.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar