Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Kraftig minskning av våld och hot mot omsorgspersonalen

Anmälningar om våld och hot mot anställda inom omsorgen i Tingsryds kommun minskade med drygt 40 procent under fjolåret. En medveten satsning på utbildning av personalen i hur de ska bemöta vårdtagare uppges ligga bakom de positiva siffrorna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar