Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar

Allt fler människor är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. I över 65 procent av kommunerna beräknas kostnaderna för det ekonomiska biståndet att öka under 2004. Den höga arbetslösheten och försäkringskassans striktare regler inom sjukförsäkringen är huvudorsakerna till den stora ökningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar