Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Kortare arbetstid ökar sjukfrånvaron

Förkortad arbetstid för alla skulle inte minska stressen och den skenande ökningen av sjukfrånvaron. Personer med en arbetstid på 40 timmar per vecka har lägre sjukfrånvaro än de som jobbar 35 timmar. Ju längre ordinarie arbetstid individerna har, desto friskare är de.
Det visar en ny undersökning, baserad på 130.000 telefonintervjuer, som presenteras på DN Debatt.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar