Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Koordinator anställd för utarbetande av handlingsplan inom psykiatrin

Som ett led i regeringens arbete med att förbättra den psykiatriska vården har Socialdepartementet i veckan anställt P-O Sjöblom. Han kommer att ansvara för planeringen av regeringens fortsatta psykiatrisatsningar, bland annat den handlings- och genomförandeplan som ska tas fram med anledning av den nationella psykiatrisamordnarens utredning “Ambition och ansvar”, den så kallade Miltonutredningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar