Share This Post

Äldre

Kooperativ utveckling

Föreningen kooperativ utveckling i Sverige är ett nätverk av landets tjugofyra Lokala Kooperativa Utvecklingscentrum. FKU driver gemensamma projekt bl a när det gäller äldre- och socialkooperativ.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar