Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Som en följd av riksdagens godkännande beslöt regeringen den 4 december 2008 att Sverige skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ansluter sig dessutom till ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen för Sveriges del.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar