Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Kontakta SKL om du arbetar med observation av verksamhet

SKL utvecklar ett stöd i metoden observation för uppföljning av socialtjänst. Vi önskar kontakt med dig som använder observation i uppföljningsarbetet och som vill dela dina erfarenheter. Vi hoppas att du vill delta i detta arbete och vara med och påverka riktningen för stödet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar