Share This Post

Skulder

Konsumentverkets information om olika sätt att sanera skulder

Om någon kommer på obestånd, det vill säga inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid, gäller det att finna förslag till lösningar som är så bra som möjligt, både för personen ifråga och för fordringsägare. Det kallas skuldsanering och går ut på att komma överens med fordringsägarna (borgenärerna) om förändringar i betalningsvillkoren. Syftet är att den som är skyldig pengar ska bli skuldfri inom rimlig tid och att borgenärerna ska få tillbaka så mycket som personen kan betala.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar