Share This Post

Budget / Ekonomi

Konsumentverkets beräknade kostnader per månad, 2013

Konsumentverket beräknar varje år skäliga levnadskostnader för några av de vanligaste hushållsutgifterna. Beräkningarna innebär inte någon miniminivå, men medger heller ingen lyx. De motsvarar omkring 30 procent av hushållets totala konsumtion. Resterande del utgörs av kostnader för boende, bil, barnomsorg, semester, sjuk- och tandvård med mera.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar