Share This Post

Ekonomi

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. På hemsidan finns länkar till kommunal konsumentrådgivning, information om den egna verksamheten, rapporter, föreskrifter samt en avdelning för hushållsekonomi där Du kan få hjälp att göra en budget.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar