Share This Post

Barn och ungdom

Könsroller begränsning i skolan

Flickor och pojkar har inte lika förutsättningar att lära sig och att trivas i skolan. Det slår delegationen för jämställdhet i skolan fast när slutbetänkandet i dag lämnas till regeringen. Ordföranden Anna Ekström föreslår en rad åtgärder.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar