Share This Post

Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

Konkreta förslag för att stärka skyddet för barn och unga

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn- och ungdomsvården står inför är både större och svårare än tidigare. Detta ligger bakom det snart årslånga arbetet med en handlingsplan för att stärka skyddet för barn och unga. Det finns flera förslag, bl a att ett enhetligt introduktionsprogram erbjudas kommunerna för att överbrygga glappet mellan socionomutbildningen och yrkesarbetet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar