Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Socialtjänsten förlorar ofta sina kompetenta familjehem, de byter uppdragsgivare eller slutar

I en studie från USA upptäckte forskare att de fostermammor som de uppfattade som mest kompetenta var också de som sa att de skulle avsluta sitt uppdrag. Det som gjorde att vissa fostermammor bedömdes som mer kompetenta än de andra var: De var högutbildade, de utövade ett mer balanserat föräldraskap och använde sig av strategier och gränssättning. De hade lättare att vara aktiva i barnets inlärningsprocess, ta hänsyn till fosterbarnets åsikter och se på händelser utifrån barnets perspektiv. De hade också lättare att kommunicera med myndigheter och söka kunskap på internet.

Enligt forskarna från USA så fanns det två faktorer som var avgörande för att de fostermammor med hög potential ville sluta. 1. De barn som placerades i deras hem hade större problematik. 2. De ansågs vara mer realistiska i sin syn på fosterbarnets behov, den egna familjens behov och hur fosterhemsplaceringen påverkade alla parter.

I min studie intervjuade jag 23 familjehemsföräldrar, 4 av dem skulle utifrån studien från USA klassas som familjehem med hög potential. De fyra sa att de förmodligen skulle avsluta sina uppdrag, men till skillnad från USA menade dessa fyra som jag intervjuade att de förmodligen skulle ta uppdrag från privata organisationer, de kände att de gjorde ett bra arbete med de barn som placerats hos dem, det var bristen på stöd från deras kommunala uppdragsgivare som låg bakom beslutet.

När det gäller att förbättra stödet till familjehemsföräldrarna är faktiskt väldigt mycket gratis eller i alla fall väldigt billigt:

Fråga: Vad tror ni att jag menar när jag säger att mycket av stödet kan göras billigt eller gratis?

Majoriteten av de som deltog i min studie hade erfarenhet av att de kände sig dåligt bemötta av socialtjänsten och det här är något som bör tas på allvar, för de är inte ensamma om den här åsikten, jag har både hört talas om och läst på forum att familjehemsföräldrar har fått placeringar uppsagda när de bett socialtjänsten om hjälp eller ifrågasatt någonting. Enligt vad jag har läst så finns det en rädsla för att vara ärliga mot socialtjänsten, en rädsla för att be om hjälp för det har hänt att socialtjänsten uppfattat familjehemmet som dåligt och de förlorat det barn som de bara vill hjälpa.

Så här säger Annelie, en familjehemsmamma som jag intervjuade:
Där måste ju socialtjänsten vara uppriktig med och ärlig med sig själv och säga att ”vi är ju faktiskt inte familjehem, vi går ju hem på fredagen.” Så är det och det har de inte erkänt för sig själva än, utan de går runt och tror att de är världsbäst på att vara familjehem även fast de aldrig har provat. De vet precis vad alla familjehem behöver, fast de aldrig har varit där.”
Annelie, 33 år

Eva-Lena Edholm, föreläsare

Hemsida: www.evalenaedholm.se 
Blogg: www.evalenaedholm.se/blogg
twitter: @evalenaedholm.se
facebook: www.facebook.com/EvaLenaEdholmForelasareHandledareOchKonsult?ref_type=bookmark
Eva-Lena Edholm

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar