Share This Post

Fulltextmaterial / Socialt arbete / Utredning och insats

Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av 2013 års satsning

2013 fördelade Socialstyrelsen statsbidrag till kommunerna för att stödja dem i kompetensutvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården. Denna rapport innehåller en inventering av kompetensläget och en beskrivning av hur arbetet sett ut. Det finns också förslag på hur den fortsatta satsningen bör utformas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar