Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Kommuners organisation för kriser brister

Bristande mandat, otydliga mål och små resurser. Det präglar kommunernas kris- och beredskapsarbete visar en ny avhandling från Mittuniversitetet. Kommunernas beredskap och förmåga att hantera kriser förlitar sig snarare på tillit och improvisation istället för tydlig organisering.
Avhanddlingen handlar om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar