Share This Post

Ekonomi / SocialNätet-Arkiv

Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd minskar

Socialstyrelsen meddelar kvartalsvis kommunernas utgifter för ekonomiskt bistånd och statens utgifter för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar. Kvartalets kostnad på 2,1 miljarder är den lägsta sedan mätningarna startade 1995.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar