Share This Post

Barn och ungdom

Kommunerna tar inte ansvar för utsatta barns skolgång

Skolinspektionen slår larm i ny rapport: Många barn i så kallade HVB-hem får inte den skolundervisning de har rätt till. Skolinspektionen har nyligen avslutat en granskning av skolgången för de elever som får särskild undervisning i så kallade HVB-hem (Hem för vård eller boende). Resultatet är nedslående. Elevernas hemkommuner är passiva och det saknas en genomtänkt strategi för skolundervisningen. Endast ett av de 31 granskade HVB-hemmen undervisar i alla ämnen och ger eleverna den undervisningstid de har rätt till. Det finns elever som går i skolan endast 5–10 timmar i veckan. Förutom kommunernas dåliga ansvarstagande visar vår granskning att regelverket har brister och är otydligt, skriver Marie-Hèlène Ahnborg och Erik Bergeå.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar