Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Kommunerna planerar inte tillräckligt för de psykiskt funktionshindrade

Socialstyrelsen följer kontinuerligt effekterna av psykiatrireformen. Deras slutsatser från denna utvärdering är att hemkommunerna inte planerar tillräckligt för att ge psykiskt funktionshindrade boende och sysselsättning i sina hemkommuner. Rehabiliteringen är eftersatt och vissa grupper har fyttats över till nya institutioner. Läs om övriga slutsatser nedan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar