Share This Post

Ekonomi

Kommunerna önskar ny organisation för personer med stora behov

Närmare 90 procent av landets kommuner är positiva till att samorganisera Försäkringskassan, Arbetsförmedling och kommunernas ekonomiska bistånd, arbetsmarknadsenheter och flyktingverksamhet för att bättre kunna stödja personer med stora behov. Det visar en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting har skickat till alla kommuner för att ta reda på deras inställning i frågan.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar