Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Kommuner ska kunna erbjuda sina äldre invånare hushållsnära tjänster

Enligt kommunallagen får kommuner inte ge bistånd till enskilda utan att en individuell biståndsbedömning gjorts. Det har klargjorts i ett antal rättsfall. Men nu föreslår alltså socialdepartementet i en promemoria att kommunerna ska kunna tillhandahålla så kallade hushållsnära tjänster åt äldre personer utan att göra en individuell prövning. Kommunerna ska få ta ut skäliga avgifter för att låta utföra tjänsterna, men avgifterna får inte överstiga självkostnaderna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar