Share This Post

Placerade barn / Socialt arbete

Kommuner ska inte kunna köpa sig fria från myndighetsansvar

När privata företag som tillhandahåller konsulentstödda familjehem ges i uppdrag att själva följa upp barnens situation urholkas rättssäkerheten. Dessutom strider tillvägagångssättet mot gällande lagstiftning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar