Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Kommuner och landsting i södra Stockholm satsar på forskning och utveckling inom äldreomsorg

Nestor forsknings- och utvecklingscenter driver kvalitetsarbeten inom äldreomsorgen. Verksamheten är framgångsrik och mycket uppskattad. Därför väljer Stockholms läns landsting och de fem ägarkommunerna i södra Stockholm att permanenta verksamheten fr o m 2009.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar