Share This Post

Äldre / Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Kommuner kan söka statsbidraget för att stärka kompetensen inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet ska Socialstyrelsen efter ansökan fördela i storleksordningen 150 miljoner kronor för Omvårdnadslyftet 2014.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar