Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Kommuner brister i ansvar för barn under sommarlovet

Alldeles för få kommuner i Sverige erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter för barn. Det visar en rapport om kommuners ansvar för barn under sommarlovet som nu presenteras av Majblomman. Enligt FN:s barnkonvention skall alla barn ha rätt till en fritid fylld av kultur, rekreation och fritidsaktiviteter. Så är dock inte fallet för åtskilliga barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer, särskilt under sommarmånaderna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar