Share This Post

Funktionshinder

Kommunalt bostadsbidrag för funktionshindrade, KBH

KBH är ett kommunalt bostadsbidrag – en komplettering till de bostadsbidrag som söks hos Försäkringskassan. Det är avsett att täcka en högre bostadskostnad som personer med funktionshinder och deras familjer eventuellt kan ha. Kan exempelvis gälla om du/ni behöver en större bostad än normalt på grund av ett funktionshinder. KBH finns bara i ett fåtal kommuner.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar