Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Kommunala medel för föräldrastöd att söka

Kommuner erbjuds nu i samverkan med forskningslärosäte söka medel för utvecklingsarbete inom föräldrastödsområdet. Cirka åtta kommuner kommer att beviljas medel ur de 70 miljoner som Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att fördela.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar