Share This Post

Lagar i socialt arbete / LSS / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Kommunala beslut måste verkställas inom rimlig tid

Det är i dag ett stort problem att framför allt kommuner inte inom rimlig tid verkställer egna beslut om insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Regeringens utredning anser att det inte i något fall är förenligt med gällande lagstiftning att avslå ansökningar om insatser genom att åberopa att ett gynnande beslut inte bedöms kunna verkställas inom rimlig tid. Utredningen föreslår att en rapporteringsskyldighet skall införas beträffande vissa ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och LSS.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar