Share This Post

Samverkan & Biståndsbedömning

Kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre

Enligt den nya lagen har en kommun befogenhet, men inte skyldighet, att utan individuell behovsprövning erbjuda servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar