Share This Post

Socialt arbete

Komma här och ha varit med om!

En exemen i socialt arbete är inte finare än erfarenhet av den värld socialt arbete verkar i. Släpp fram tystade röster och osynliga perspektiv. Ifrågasätt det nu rådande! På allvar.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar