Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Okategoriserade

KOF – en metod för att förebygga sjukskrivningar

KOF är en metod för att tidigt spåra och förebygga problem på en arbetsplats. KOF betyder krav- och funktionsschema, och är en metod för att undersöka balansen mellan de krav ett arbete ställer på en anställd, och den funktionsnivå den anställde har.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar