Share This Post

Utredning och insats

Klienten som medproducent

Jan Messing och Peter Westlund har tillsammans skrivit en ‘arbetsbok’ för dem som arbetar i den sociala barnavården. Boken ska ge inspiration och stöd i arbetet med att demokratisera den sociala barnavården och göra den mer klientorienterad, ta steget från socialtjänst till sociala tjänster.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar