Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Relationer och kön

Killars psykiska ohälsa inte feminismens fel

PSYKISK OHÄLSA Att unga mäns psykiska ohälsa ofta förbises stämmer, men att det skulle vara feminismens fel är att grovt missuppfatta strukturerna i samhället. I stället är det i patriarkatet mansrollen odlas – det är där förväntningar och antaganden görs om hur män är och ska vara. Det är just de här problemen som feminismen jobbar mot, skriver Vian Tahir i en replik till Anders Hagström.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar