Share This Post

_center_content / Arbetsmarknad / Arbetsmarknadsåtgärder / Etik / Invandrarkvinnor / Migration / Socialt arbete / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Kick Off by FC Rosengård kan bli Årets initiativ

Förutom att spela fotboll på elitnivå driver föreningen FC Rosengård flera framgångsrika arbetsmarknadsprojekt. Ett av dem, Kick Off by FC Rosengård, som vänder sig till nyanlända kvinnor i etableringen och genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, har nu chansen att vinna ett pris för sitt arbete.

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser som varje år går till ett initiativ eller projekt som skapat positiv samhällsförändring. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM och Vinnova. Kick Off by FC Rosengård har nu bland över hundra nominerade blivit utvalda som en av tolv finalister till att vinna utmärkelsen. Initiativet är taget av FC Rosengård tillsammans med Arbetsförmedlingen och riktar sig till nyanlända kvinnor i Malmö. Idag är det en grupp där få arbetar men genom en kombination av motivationshöjande, samhällsorienterande och kompetensstärkande insatser hoppas man i Kick Off by FC Rosengård att kunna ändra på det.

Alla som deltar får sätta upp individuella handlingsplaner med mål kring hur de ska närma sig arbetsmarknaden, sedan hjälper Kick Off by FC Rosengård kvinnorna att skaffa verktygen de behöver för att kunna uppnå dem. Verksamheten började i januari 2017 och har hittills tagit emot ungefär 60 kvinnor. Under 2018 planerar man att dubblera detta.

– Det känns jätteroligt att vi har blivit uppmärksammade på det här viset. Vi vill att alla ska våga tro på sina drömmar och ha mål för framtiden, oavsett om man är på eller utanför plan och i Kick Off by FC Rosengård skapar vi förutsättningar för detta, säger Ann Sigvant, projektledare.

På Arbetsförmedlingen, som också finansierar verksamheten, ser man väldigt positivt på initiativet. Arbetsförmedlingen har också på uppdrag från regeringen en handlingsplan för att fler utrikesfödda kvinnor ska få stöd till arbete eller studier.

– När fler nyanlända kvinnor får en möjlighet att jobba eller studera breddar vi arbetskraften och det behövs för att vi ska klara kompetensförsörjningen framöver. Dessutom tjänar hela samhället på en arbetsmarknad där kvinnor och män har samma möjligheter, säger Patrik Hellstrand, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Malmö.

Vinnaren av Årets initiativ presenteras under Civilsamhällesgalan i Stockholm den 5 december.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar