Share This Post

Barn och ungdom / Barnkonventionen / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv

Kartläggning gjord – hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen.

I propositionen Strategi för att stärka barnets rättigheter (prop.
2009/10:232) aviserade regeringen en kartläggning för att belysa
hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna
i konventionen om barnets rättigheter. I denna departementspromemoria presenteras kartläggningen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar