Share This Post

Autism o asperger / Diagnoser / Förskola och skola / SocialNätet-Arkiv

Kaosklass – radioreportage om barn med särskilda behov i skolan

Tanken att alla barn ska inkluderas i “vanliga” klasser har präglat de senaste årtiondenas skolpolitik. Men när det saknas kunskap och/eller resurser till barn med koncentrationssvårigheter eller diagnoser, kan situationen till slut bli kaotisk. Om detta sänder Sveriges Radio reportage under en hel vecka.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar