Share This Post

Okategoriserade

Kan vi finansiera välfärden i framtiden?

Daniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia samt lektor i socialt arbete
med inriktning socialpolitik, Malmö Högskola. Ankarloo är aktuell med
boken Välfärdsmyter: visst har vi råd att finansiera tryggheten. Alltmer fokus i
välfärdsdebatten riktas på frågan om den svenska modellens överlevnadsförmåga.
Det tidigare riktmärket ”endast det bästa är gott nog åt folket”
byts ut mot idén om en offentlig ”basservice”. Utifrån sin nyutkomna bok
kritiserar Ankarloo dessa problembeskrivningar samt diskuterar de finansiella
förutsättningarna för den nutida och framtida välfärdspolitiken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar