Share This Post

Sjukdom & arbetsskada / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete / Stress och utbrändhet

Kammarrätten klassar stress som arbetsskada

En överbelastad arbetsförmedlare får sina stressrelaterade besvär klassade som arbetsskada i kammarrätten. Därmed får han livränta och ersättning för sin inkomstförlust på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar