Share This Post

Böcker / Lagar i socialt arbete / Okategoriserade / Socialförsäkringssystemet / Socialt arbete

Juridik för socialt arbete 2:a uppl


Juridik för socialt arbete 2:a uppl

ID: 3074773329
Författare: Elisabeth Eneroth
Förlag: Gleerups
ISBN: 9789140678263
Språk: svenska
Utgivningsår: 2014

Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och att i arbetet kunna använda juridiska kunskaper som verktyg. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar