Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

JOs ämbetsberättelse 2006/07

Justitieombudsmännen (JO) väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. I denna ämbetsberättelse finns JOs avgöranden gällande bl a SoL, LSS, HSL, LVU och LVM.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar