Share This Post

Försörjningsstöd / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd – En uppföljning

I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen sin uppföljning av reformen med en så kallad jobbstimulans inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Syftet med rapporten är att ge en lägesbeskrivning och ett kunskapsunderlag inom området ekonomiskt bistånd.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar