Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Jobbskaparlinjen ger en hållbar arbetsmarknad

Ungdomsarbetslösheten är i dag den viktigaste frågan för svensk politik. Hittills har för höga ingångslöner i kombination med liten arbetslivserfarenhet stängt ute många unga vuxna från den reguljära arbetsmarknaden. För att sänka trösklarna har regeringen nu beslutat att stödja så kallade YA-jobb. Det vinner vi alla på – unga, arbetslösa, arbetsgivare och samhället i stort, skriver Annika Qarlsson från Centerpartiet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar