Share This Post

Arbetsmarknad

Jobben viktigaste frågan

Jobben är regeringens viktigaste fråga de kommande åren. Trots att jobben nu växer till så kvarstår utmaningar i att underlätta för långtidsarbetslösa att få ett arbete. Att fler långtidsarbetslösa hittar vägar till jobb är avgörande för att nå målet om full sysselsättning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar