Share This Post

Genus - jämställdhet / Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv

Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

I dag överlämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad könsuppdelad. Utredningen bedömer att en jämställdhetsmyndighet behövs samt nya mål för jämställdhetspolitiken.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar