Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Jämställdheten inom sjukvården och socialtjänsten ska kartläggas

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter analysera och redovisa könsskillnader inom hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens verksamhetsområden. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2004.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar